Moet ik mijn webshop verzekeren?

Wettelijk gezien ben je niet verplicht om je te verzekeren, behalve als je personeel tewerkstelt moet je verplicht de verzekering “Arbeidsongevallen op de weg van of naar het werk” aangaan. Toch kan het interessant zijn om je te verzekeren tegen specifieke activiteiten. Hiervoor ga je best even na welke risico’s je zou kunnen lopen met jouw webshop. Zo kan in jouw geval ofwel een brandpolis, ofwel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ofwel een data protection verzekering van pas komen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here