Moet een vzw een boekhouding bijhouden?

Elke vzw moet een boekhouding bijhouden. Hoe groter de vzw, hoe zwaarder de boekhoudkundige verplichtingen. Kleine vzw’s mogen een vereenvoudigde (enkelvoudige) boekhouding voeren. Zij kunnen echter ook opteren voor een dubbele boekhouding. Grote vzw’s, daarentegen, moeten een dubbele boekhouding voeren. Héél grote vzw’s, ten slotte, moeten een dubbele boekhouding voeren én commissarissen benoemen die een financiële controle uitoefenen over de vzw. In ieder geval moet een vzw een dagboek bijhouden, een begroting opmaken en een jaarrekening opstellen en neerleggen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here