Moet een private stichting een boekhouding bijhouden?

Elke private stichting moet een boekhouding bijhouden. Hoe groter de private stichting, hoe zwaarder de boekhoudkundige verplichtingen. Kleine private stichtingen mogen een vereenvoudigde (enkelvoudige) boekhouding voeren. Zij kunnen echter ook opteren voor een dubbele boekhouding. Grote private stichtingen, daarentegen, moeten een dubbele boekhouding voeren. Héél grote private stichtingen, ten slotte, moeten een dubbele boekhouding voeren én commissarissen benoemen die een financiële controle uitoefenen over de private stichting. In ieder geval moet een private stichting een dagboek bijhouden, een begroting opmaken en een jaarrekening opstellen en neerleggen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here