Moet een onderneming verplicht een arbeidsreglement hebben?

In principe is elke werkgever wettelijk verplicht een arbeidsreglement op te stellen. Daarnaast moet elke werknemer bij zijn indiensttreding een kopie van het arbeidsreglement ontvangen. Verder moet de werkgever de werknemers steeds op de hoogte brengen van de eventuele wijzigingen aan het arbeidsreglement. De werkgever moet het arbeidsreglement op een gemakkelijk toegankelijke plaats bijhouden, zodat iedere werknemer het document op elk ogenblik kan raadplegen. De wet sluit enkele werkgevers uit van de verplichting een arbeidsreglement op te stellen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here