Moet een arbeidsovereenkomst schriftelijk of mag het ook mondeling?

Een arbeidsovereenkomst kan in principe zowel mondeling als schriftelijk worden afgesloten. Toch valt het ten stelligste aan te raden steeds een schriftelijke overeenkomst af te sluiten. Een geschreven overeenkomst vormt immers het bewijs van het bestaan van de arbeidsovereenkomst en de daarin vastgelegde afspraken. In een schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen partijen de overeengekomen arbeidsvoorwaarden (loon, extralegale voordelen, uurroosters, etc.) zwart op wit vastleggen. Bovendien eist de wet van een aantal arbeidsovereenkomsten dat ze altijd schriftelijk worden opgesteld.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here