Mag ik de naam van een andere onderneming gebruiken?

De bescherming van de naam van een vennootschap verschilt naargelang het gaat om een handelsnaam, een maatschappelijke naam en/of een merknaam:

De handelsnaam is de naam die een vennootschap gebruikt in het handelsverkeer. De onderneming die als eerste een zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik maakt van een bepaalde handelsnaam, mag het gebruik daarvan verbieden. Hoe wijder en bekender de handelsnaam is, hoe ruimer de bescherming.

De maatschappelijke naam is de officiële naam van de vennootschap zoals die in de statuten staat. Vennootschappen mogen geen maatschappelijke naam kiezen die gelijk is aan die van een andere vennootschap of die zodanig lijkt op die van een andere vennootschap dat er verwarring kan ontstaan.

Merknamen, ten slotte, worden gebruikt door ondernemingen om hun producten en/of diensten te onderscheiden. Eens geregistreerd, verleent een merknaam een exclusief gebruiksrecht binnen het ganse territorium waarvoor het is geregistreerd. Het is dus verboden aan andere ondernemingen om die naam te gebruiken voor hun eigen zaak, producten en diensten.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here