Mag een werknemer werken op zondag?

In België geldt het principe van de zondagsrust. Het is met andere woorden verboden werknemers op zondag tewerk te stellen. Werkgever en werknemer kunnen hier op geen enkele wijze van afwijken, zelfs niet bij overeenkomst. Toch bestaan er enkele wettelijke uitzonderingen op het verbod van arbeid op zondag. Sommige werken mogen in alle ondernemingen uitgevoerd worden op zondag, wanneer het niet mogelijk is deze op een andere dag van de week te verrichten (onder andere toezicht op de bedrijfsruimte, arbeid omwille van een dreigend of voorgekomen ongeval, arbeid vereist door een onvoorziene noodzakelijkheid, etc.). Verder bestaan er ook heel wat specifieke uitzonderingen voor bepaalde types ondernemingen (zoals hotels, dagbladondernemingen, apotheken, etc.). De werknemer die werkt op een zondag heeft recht op inhaalrust.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here