Mag een vzw winst maken?

Een vzw mag handelsdaden stellen die haar inkomsten verschaffen. Het is toegelaten dat een vzw winstgevende daden van koophandel stelt. Dit evenwel op twee voorwaarden: deze winsten moeten worden aangewend ter realisatie van het belangeloos doel én de winsten mogen niet verdeeld worden onder leden (noch tijdens het bestaan van de vzw, noch bij de ontbinding ervan). Het is van belang dat de gestelde commerciële handelingen slechts een bijkomstige activiteit uitmaken en niet de hoofdactiviteit van de vzw vormen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here