Mag een vzw werknemers aanwerven?

Een vzw mag personeel in dienst nemen. De vzw die lonen uitbetaalt aan werknemers moet zoals elke werkgever de RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing doorstorten. Een vzw kan ook jobstudenten, kunstenaars (bijzonder statuut), occasionele medewerkers en vrijwilligers tewerkstellen. 

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here