Mag een voormalige werknemer concurrentie aangaan met zijn ex-werkgever?

Een voormalige werknemer mag zijn ex-werkgever na de beëindiging van de arbeidsrelatie in principe op een eerlijke wijze beconcurreren. Oneerlijke concurrentie is steeds verboden, zowel tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als na de beëindiging ervan. Bij betwisting zal de rechter op basis van de feiten oordelen of er sprake is van eerlijke dan wel oneerlijke concurrentie. Vaak wenst de werkgever elke vorm van concurrentie (dus ook eerlijke concurrentie), na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, uit te schakelen. Hiertoe kan hij een zogenaamd ‘niet-concurrentiebeding’ opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here