Kies ik beter voor een vzw of voor een private stichting?

Een belangrijk voordeel dat verbonden is aan de vzw is dat deze kan worden opgericht met een eenvoudige onderhandse akte. Dit terwijl de oprichting van een private stichting bij authentieke akte moet gebeuren. De oprichting van een private stichting vereist dus de tussenkomst van een notaris en is bijgevolg ook een stuk duurder. Een vzw heeft zowel een raad van bestuur als een algemene ledenvergadering. Een stichting heeft geen werkende leden, dus is er enkel een raad van bestuur. In de stichting hoeft het bestuur bijgevolg geen verantwoording af te leggen tegenover de algemene ledenvergadering. Een stichting kan bovendien door slechts één persoon worden opgericht. Om een vzw op te richten zijn er minstens drie oprichters vereist. Het belangrijkste voordeel van de private stichting is dat zij als hoofdactiviteit onbeperkt commerciële handelingen kan stellen (zolang dit ten gunste van het belangeloos doel is). In een vzw mogen de commerciële handelingen slechts een bijkomstige activiteit uitmaken. Anders loopt de vzw het risico geherkwalificeerd te worden als commerciële maatschap (met alle gevolgen vandien).

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here