Kies ik beter voor een eenmanszaak of voor een vennootschap?

Vooraleer je een onderneming begint, moet je beslissen of je als zelfstandige aan de slag wil gaan (eenmanszaak) of je activiteiten in een vennootschap wil onderbrengen. Elke formule - eenmanszaak (zelfstandige / natuurlijke persoon) of vennootschap (rechtspersoon) - heeft zijn eigen voor- en nadelen. De voornaamste criteria waarmee u rekening zal moeten houden, zijn de volgende: de aansprakelijkheid, de oprichting, het beheer, het fiscaal statuut, het sociaal statuut en de continuïteit. De aansprakelijkheid (en dus het financieel risico) is in vele gevallen het doorslaggevende criterium.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here