Kan mijn vennootschap failliet gaan?

In principe kunnen enkel vennootschappen met commerciële doelstellingen failliet verklaard worden. Vennootschappen die geen daden van koophandel beogen (maar bijvoorbeeld de uitoefening van een vrij beroep, zoals arts of advocaat) kunnen niet failliet verklaard worden. Een vennootschap kan failliet gaan wanneer het duidelijk is dat deze haar schuldeisers niet meer kan betalen. Enkele onbetaalde schulden volstaan niet om failliet verklaard te worden. Er moet sprake zijn van een een gebrek aan liquiditeit dat van blijvende aard is. Een vennootschap die slechts tijdelijk haar schulden niet kan betalen, kan geen faillissement aanvragen. Een gerechtelijke reorganisatie aanvragen is wel een optie. Het is de rechter die vrij beslist of de vennootschap voldoet aan de voorwaarden voor een faillissement.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here