Kan ik een proefbeding steken in een arbeidsovereenkomst?

Sinds 2014 is het niet langer toegelaten proefperiode op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Op dit verbod gelden drie uitzonderingen: de overeenkomst voor tijdelijke arbeid, de overeenkomst voor uitzendarbeid en de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. In dergelijke arbeidsovereenkomsten worden de eerste drie arbeidsdagen als proeftijd beschouwd. Beide partijen kunnen de arbeidsovereenkomst gedurende de proefperiode beëindigen zonder opzegging noch vergoeding.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here