Kan ik een ontwerp laten beschermen?

Naast het auteursrecht kan je er ook voor kiezen om je design te laten beschermen door het tekeningen- en modellenrecht. Enkel het uiterlijk van een voortbrengsel (product) of een deel ervan, de vormgeving zelf, wordt beschermd via dit recht. Enkel het motief van behangpapier zal op die manier beschermd worden, en niet het behangpapier op zich. Het uiterlijk wordt afgeleid uit de kenmerken van onder meer de lijnen, omtrek, kleuren, vorm, textuur of de materialen van het product. Als het uiterlijk van jouw model of design alleen wordt gevormd door de technische functie van je voorwerp, dan kan dit niet beschermd worden op basis van het modellenrecht.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here