Kan ik als werkgever een zelfstandige in dienst nemen?

In principe heeft een werkgever de keuze een bepaalde persoon in dienst te nemen als werknemer (d.m.v. arbeidsovereenkomst) dan wel als zelfstandige (d.m.v. een samenwerkings- of aannemingsovereenkomst). Als een werkgever een zelfstandige wilt aannemen, dan is het van belang dat hij deze laatste vrij laat in de organisatie van zijn werk en in de bepaling van zijn arbeidstijd. Er zal een onweerlegbaar vermoeden zijn dat de werkgever een werknemer in dienst heeft genomen wanneer de werkgever de medewerker onderwerpt aan zijn gezag.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here