Kan beslag gelegd worden op mijn loon?

Indien de gefailleerde aan het werk gaat in de periode tussen het vonnis van faillissementsverklaring en het sluitingsvonnis, dan kan de curator beslag laten leggen op een beperkt gedeelte van het loon. Is de gefailleerde gehuwd, dan kan ook het loon van diens echtgenoot/echtgenote hetzelfde lot ondergaan.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here