In welke gevallen kunnen de leden van een vzw toch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden?

Indien de vzw haar verbintenissen niet nakomt, kunnen de leden in principe niet individueel aansprakelijk gesteld worden. De leden dienen dan wel te handelen als een ‘goede huisvader’. Dit houdt in dat zij de vereniging op een normale, voorzichtige en redelijke wijze moeten beheren. Wanneer er fraude gepleegd wordt, of wanneer er sprake is van wanbeheer, kunnen de leden van de vzw toch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit is ook het geval wanneer de bestuurders handelsdaden hebben gesteld in strijd met de statuten.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here