Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?

Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen, zal afhangen van wat je de voorbije jaren hebt verdiend. Hoe hoger jouw jaarlijkse netto belastbaar beroepsinkomen, hoe meer sociale bijdragen je zal moeten betalen. Het is bijgevolg vanzelfsprekend dat een zelfstandige in bijberoep minder sociale bijdragen moet betalen dan een zelfstandige in hoofdberoep. Het bijdragepercentage bedraagt voor de overgrote meerderheid van de zelfstandigen 21% per jaar, zolang het inkomen lager is dan 57.415,68 EUR. Op de inkomstenschijf van 57.415,68 EUR tot 84.612,53 EUR is een bijdrage van 14,16% verschuldigd. Op het inkomen boven 84.612,53 EUR is geen sociale bijdrage verschuldigd. Ben je een starter, dan betaal je gedurende het eerste volledige bijdragejaar voorlopige sociale bijdragen, aan een lager percentage (20,5%). 

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here