Hoeveel kost een werknemer voor een werkgever?

Als werkgever betaal je uiteraard het brutoloon van je werknemers. Hieronder verstaat men het nettoloon, de RSZ-bijdrage van de werknemer en de bedrijfsvoorheffing (een voorschot op de inkomstenbelastingen van de werknemer). Bovenop het brutoloon betaalt de werkgever patronale RSZ-bijdragen. De totale loonkost voor de werkgever ligt dus hoger dan het brutoloon van de werknemer.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here