Hoe verloopt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord?

Werkgever en werknemer kunnen op elk ogenblik de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord stopzetten. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord kan in principe mondeling gebeuren. Om bewijsmoeilijkheden te vermijden is het evenwel aangeraden dit akkoord schriftelijk vast te leggen. In principe leidt het akkoord tot de onmiddellijke beëindiging van de bestaande arbeidsovereenkomst zonder enige vergoeding. Partijen kunnen echter onderling de voorwaarden van de beëindiging bepalen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een opzegtermijn en een beëindigingsvergoeding voorzien.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here