Hoe verleng ik mijn handelshuurovereenkomst?

De handelshuur kan niet verlengd worden, enkel hernieuwd. De handelshuurder kan na het verstrijken van de initiële huurperiode de hernieuwing van de huurovereenkomst vragen, tot driemaal toe. De hernieuwing kan, in tegenstelling tot de initiële overeenkomst, voor een periode van minder dan negen jaar bedongen worden, hetwelk moet vastgelegd worden in een authentieke akte of een voor de Vrederechter afgelegde verklaring. De handelshuurder die om hernieuwing vraagt moet dezelfde handel voortzetten, tenzij de partijen onderling iets anders zouden overeenkomen. Opgelet, de huurder moet zelf om hernieuwing vragen: zij gebeurt nooit automatisch. Er zijn bovendien een reeks formaliteiten die gerespecteerd moeten worden.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here