Hoe richt ik een vzw op?

Om een vzw te kunnen oprichten heb je minimum drie oprichters nodig. Verder vereist de oprichting van een vzw een geschrift. Het opstellen van een onderhandse oprichtingsakte volstaat. De tussenkomst van een notaris is dus niet vereist. De oprichtingsakte moet samen met de statuten worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel zodat deze gepubliceerd kunnen worden in het Belgisch Staatsblad.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here