Hoe lang moet ik een factuur bewaren?

De fiscus verplicht handelaren, ook online-handelaren, om de facturen alsook de loonfiches, attesten en bankdocumenten 7 jaar lang te bewaren op straffe van administratieve sancties van de fiscus. De termijn begint te lopen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar van sluiting van de facturen. Verder is het aangewezen facturen als bewijsstuk bij te houden. Zo kan men als consument zich enkel beroepen op het herroepingsrecht indien men een factuur of een betalingsbewijs kan bewijzen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here