Hoe kan ik een werknemer met een contract van onbepaalde duur ontslaan?

De werkgever die een werknemer wenst te ontslaan die hij voor onbepaalde duur heeft aangeworven, beschikt over verschillende opties:

  1. de overeenkomst opzeggen met naleving van een toereikende opzeggingstermijn,
  2. de overeenkomst onmiddellijk beëindigen om dringende reden zonder betaling van een vergoeding (indien een dergelijke ‘dringende reden’ voorhanden is),
  3. de overeenkomst verbreken zonder opzeggingstermijn met betaling van een verbrekingsvergoeding,
  4. of de overeenkomst in onderling overleg met de werknemer stopzetten, met of zonder vergoeding.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here