Heb ik als werknemer het auteursrecht op een door mij geschreven/ontworpen computerprogramma?

Bij computerprogramma’s van werknemers in de uitvoering van hun taken wordt wettelijk voorzien dat de vermogensrechten, dit zijn de rechten op exploitatie, automatisch worden overgedragen aan de werkgever, tenzij anders bepaald is in de overeenkomst. Indien het computerprogramma gemaakt is in opdracht van een bedrijf als zelfstandige/freelancer worden de gewone auteursrechtelijke regels toegepast en geldt de bovenvermelde regeling niet. De freelancer behoudt dus zijn auteursrecht, tenzij anders overeengekomen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here