Aan welke voorwaarden moet mijn webshop voldoen?

Er zijn een aantal algemene voorwaarden waar je als ondernemer moet aan voldoen om een webshop op te starten. Zo zal je voorlopig nog (tot januari 2019) kennis van bedrijfsbeheer moeten bewijzen via verworven rechten, een diploma of attest, ervaring of een EU-attest. Je moet je ook inschrijven in het Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) om zo een ondernemingsnummer te verkrijgen. Daarnaast moet je ook een zichtrekening openen bij een in België gevestigde kredietinstelling en de verplichtingen in verband met boekhouding en jaarrekening nakomen. Wanneer je goederen of diensten levert, zal jij daarenboven ook bepaalde fiscale en sociale verplichtingen hebben zoals de verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here